Norrköping - Affärslogistik
English
Logistikprogrammet.org - English Logistikprogrammet.org - Swedish
Hem
Vad är logistik? PDF Utskrift E-post

Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Målet med logistik är att skapa tids- och platsnytta, dvs nyttan för kunden är att produkten befinner sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader är andra centrala delar inom logistik.

Logistik har ofta framställts med hjälp av "de fem R-en", nämligen att det gäller att säkra tillgängligheten av rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet. Detta ska dessutom åstadkommas till lägsta möjliga kostnad.

Logistik handlar om att stärka företagets konkurrenssituation. Det är kanske det område där företagen har störst behov av att effektivisera samtidigt som det också är här de största möjligheterna till effektivisering finns. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad krävs det att de är mycket bra på logistik.

Exempel på aktiviteter och arbetsområden

  • Transport - planering, genomförande och uppföljning av transporter.
  • Lagring - lagerstyrning, lagerstrukur och lagerlokalisering.
  • Materialhantering - fysiska aktiviteter som layout, val av utrustning, interna transporter, hanteringsutrustning samt emballage.
  • Kundservice - beställning, ordermottagning, orderbehandling och leverans.
  • Prognoser - försäljningsprognoser och försäljningsplaner för styrning av materialflödet..
  • Produktionsplanering - är avgörande för leveranstider och leveranssäkerhet.
  • Inköp och materialförsörjning - inköp av råvaror, komponenter och färdigvaror, val av leverantörer, beställning, varumottagning och försörjningsstrategier etc.
  • Andra aktiviteter - kan gälla t ex reservdelar och reservdelsstyrning, service och underhållsverksamhet, returgods samt produktutveckling.

Enligt Council of Logistics Management, som är den största och nu för tiden också den mest inflytelserika organsisationen för logistiker i USA, är definitionen av logistik följande:

"Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, services, and related information from point of origin to point of consumption (including inbound, outbound, internal, and external movements) for the purpose of conforming to customer requirements".